NEWYDDION

Cofrestru ar y Dydd

Bydd Neuadd Sant Pedr yn agor am 8:00am i dderbyn unrhyw un sydd am cofrestru ar y Dydd. Bydd croeso i bawb i gofrestru a gofynwn yn garedig i chi ddod ar arian cywir gyda chi.

Pecyn Ras


Bydd modd casglu'r pecyn ras fydd yn cynnwys eich Rhif ar diwrnod y Ras o 8:00am ymlaen. Fe fydd yna safle arbenig i chi casglu eich pecyn.

Cofrestru 2017

Mae cofrestru wedi agor ar gyfer Rasus 2017. Mae'r pris wedi aros yr un peth ar gyfer 2017

Pris Cofrestru am 2017 :

Ras Hwyl 5km - £7.00
Plant - £3.00
Ras Hwyl Byr - £2.00
Ras Cadeiriau Olwyn - £3.00

Bydd cost ychwanegol o £1.00 ar gyfer rheini bydd yn cofrestru ar y Dydd ar gyfer pob Ras

Cofrestru

 


 

 


cartref : newyddion : manyllion y ras : canlyniadau : ffurflen cofestru : cyswllt : linc